Duurzaam

Welkom bij

De Trostomaat.NL

Op dit moment is duurzaamheid een zeer belangrijk item.

Er wordt zo min mogelijk energie verspilt, waardoor er nu 0,6 m3 aardgas per kilo geproduceerd product gebruikt wordt. Daarnaast worden alle meststoffen 100% gerecirculeerd. Ook hier treedt dus geen verspilling is.

Plagen van ongedierte worden ook maximaal biologisch bestreden, dus met alle mogelijke manieren wordt een plaag met biologische bestrijders te lijf gegaan. Hierbij zijn Macrolophus, Encarcia formosa en Aphidius Ervi zeer belangrijke helpers tegen Witte vlieg, spint of luis.

De bestuiving van de bloemen van de tomatenplanten gaat tegenwoordig volledig met behulp van hommels, die onder ideale omstandigheden voor de vruchtzetting zorg dragen.

Aan deze hommels kun je het natuurlijke karakter van de teelt aflezen, want als deze zeer kwetsbare wezentjes het niet naar de zin hebben, gaat de vruchtzetting fout en dus de productie van deze gezonde trostomaten.

De energie wordt d.m.v. een Warmte kracht koppeling opgewekt. Dit houdt in dat er via een motor elektriciteit opgewekt wordt en een bijprodukt daarvan is warmte. Deze warmte wordt opgeslagen in een watertank en gebruikt als er warmtebehoefte is bij de planten. Hierdoor wordt er geen warmte verspilt en worden dus elektriciteit en tomaten duurzaam geproduceerd. Dit complete plaatje is uniek in de wereld, maar wij vinden dit alweer gewoon en zijn deze processen voortdurend aan het verbeteren en optimaliseren.